Vědecká radaAcademic Board
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Michael Valášek

děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

Miroslav Václavík

generální ředitel VÚTS Liberec, a.s.
vedoucí katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti
FS Technická univerzita v Liberci

Jan Macek

vedoucí Ústavu vozidel a letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT

Jan Bezdíček

ředitel společnosti Rockwell Automation s.r.o.

Petr Vavřín

emeritní rektor VUT v Brně

Petr Zuna

prezident a zakládající člen Inženýrské akademie ČR,
proděkan ČVUT FS

Ladislav Musílek

prorektor ČVUT pro vědeckou a výzkumnou činnost

Václav Hlaváč

vedoucí Centra strojového vnímání Katedry kybernetiky ČVUT FEL

Zdeněk Bittnar

děkan Stavební fakulty a vedoucí Katedry mechaniky ČVUT FSt