Životopis Václav HlaváčVáclav Hlaváč - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Václav Hlaváč

Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. - životopis
vedoucí Centra strojového vnímání katedry kybernetiky ČVUT FEL

Profesor Václav Hlaváč absolvoval ČVUT FEL v roce 1981. Habilitoval se v roce 1992, profesorem v oboru Technická kybernetika jmenován v roce 1998.

Spolu s profesorem Milanem Šonkou založil v roce 1985 laboratoř počítačového vidění. V roce 1995 založil a od té doby vede Centrum strojového vnímání (CSV), které působí na katedře kybernetiky ČVUT FEL. CSV je univerzitní výzkumné pracoviště s 25 výzkumníky na plný úvazek a 10 interními doktorandy. CSV si postupně vydobylo světovou reputaci, což se odráží v četných oceněních na prestižních mezinárodních konferencích a výzkumných projektech. CSV je dnes atraktivní pro špičkové vědce, kteří se do něj zapojují. CSV těsně spolupracuje s Gerstnerovou laboratoří, s níž dohromady vytváří katedru kybernetiky. V roce 2000 se prof. Hlaváč stal vedoucím oddělení strojového vnímání Centra aplikované kybernetiky vedeného prof. Ing. Vladimírem Kučerou, DrSc. Hlavním úkolem centra je přenášet výzkumné výsledky do praxe.

Prof. Hlaváč se po celou odbornou kariéru věnuje počítačovému vidění a rozpoznávání, např. převodu velkých rastrových obrazů masek integrovaných obvodů z rastrového do vektorového tvaru. Od začátku 90. let se zabýval geometrií trojrozměrného vidění, asi od roku 1996 statistickému rozpoznávání a jeho použití pro obrazy. V současné době se zajímá také o vztah mezi statistickým a strukturním rozpoznáváním, analýzu videosekvencí s lidmi. Prof. Hlaváč působil jako hostující profesor v zahraničí a od roku 2001 posuzuje projekty inf. technologií pro Evropskou komisi.

Ocenění: 2x cena za nejlepší článek na Rakouské národní konferenci počítačového vidění 1995, 1998 (spolu s Ing. Tomášem Wernerem, PhD.), Fellow Award ? International Association for Pattern Recognition (2002), Medaile MŠMT prvního stupně (2003), Zlatá Felberova medaile ČVUT (2005)