Životopis Michael ValášekMichael Valášek - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Michael Valášek

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - životopis
vedoucí odboru mechaniky a mechatroniky
Ústavu mechaniky ČVUT v Praze, Fakulta strojní


Profesor Michael Valášek absolvoval ČVUT FS v roce 1980, obor automatizované systémy řízení. Habilitoval se v oboru mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí v roce 1992, profesorem jmenován v roce 1997.

Působil nejdříve na katedře automatického řízení ČVUT, FS (1980-1990), pak ve Státním výzkumném ústavu pro stavbu strojů (1984-1988), v letech 1989-1990 získal stipendium Alexander von Humboldt pro výzkumný pobyt na Univerzitě ve Stuttgartu, od roku 1990 působí na katedře, později ústavu mechaniky ČVUT v Praze, FS. V letech 1991-1992 dělal výzkum na University of Connecticut na základě Fulbrightova stipendia. V letech 1992-1997 získal grant Tempus EU a za jeho přispění byla na ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni a TU v Liberci zavedena výuka mechatroniky. V roce 1999 se podílel na založení Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka a od té doby vede jeho Laboratoř dynamiky a mechatroniky.

Odborný zájem prof. Valáška se týká tří oblastí. Jde o počítačovou mechaniku soustav mnoha těles, automatické řízení mechanických soustav (které posléze vyústilo do mechatroniky) a znalostní systémy pro podporu inženýrského navrhování. Úspěšnými příklady jeho snahy o přivedení výsledků svého teoretického výzkumu do průmyslové praxe jsou např. expertní systém pro výběr struktury převodovky pro konstruktéry ve firmě ŽĎAS, nekývající jeřáb pro Novou Huť nebo elektrárnu Dětmarovice, poloaktivní pérování nákladního automobilu pro FKA Aachen. Nejnovějším projektem je hybridní horizontální obráběcí stroj TriJoint 900H pro Kovosvit MAS, který jako první na světě současně zvýšil všechny mechanické vlastnosti obráběcího stroje více než dvakrát. Prof. Valášek je autorem či spoluautorem více než 600 časopiseckých článků a příspěvků na konferencích, spoluautorem či koeditorem 4 knih v renomovaných světových nakladatelstvích.

Ocenění: Česká hlava Invence (2003), spolu s Ing. Františkem Petrů