Kdo jsmeAbout Us
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

ČVUT Media Lab očima zakladatelů

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY
je cenným zdrojem mladých odborníků v oboru techniky.
Své síly pro řešení praktických projektů zde nabízejí
ti nejlepší studenti a absolventi ČVUT.

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
rektor ČVUT v Praze

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY
nesleduje technický vývoj jenom z povzdálí. Naším cílem
je technický rozvoj utvářet a být v centru praktického dění.

Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc.
ředitel společnosti Modelárna LlAZ s r.o.

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY
začíná jako virtuální laboratoř. Brzy z ní však bude
špičkové centrum s vlastními prostory, technickým
vybavením a administrativně-odborným zazemím.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY
se stane prestižním technologickým centrem úzce spolupracujícím
s MIT Media Lab a dalšími institucemi podporujícími technický rozvoj.

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
ředitel Výzkumného ústavu textilních strojů Liberec a.s.

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY
má přímou návaznost na inovační struktury Evropské unie.
Je založena proto, aby se stala hnacím motorem
technických inovací v České republice.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
pověřený ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY
se stane díky spolupráci s leadery v oboru a díky využití
patentů a licencí ve střednědobém horizontu finančně
samostatnou a nezávislou institucí.

Ing. Jaroslav Doležal, CSc.

National Executive společnosti Honeywell pro ČR