Životopis Miroslav VáclavíkMiroslav Václavík - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Miroslav Václavík

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. - životopis
generální ředitel VÚTS Liberec, a.s.
vedoucí katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti
FS Technická univerzita v Liberci

Profesor Miroslav Václavík absolvoval SF VŠST Liberec, dnes TU v Liberci v roce 1966. Habilitoval se v roce 1992, profesorem v oboru Konstrukce strojů jmenován v roce 2000.

V letech 1979 - 1990 byl vedoucím matematicko-fyzikálního odboru VÚTS Liberec. Se svým kolegou Ing. Z. Kolocem, CSc. vybudoval specializované pracoviště pro výpočet, výrobu a měření vaček a vačkových mechanismů, které získalo pověst evropsky uznávaného pracoviště. Od roku 1990 byl jmenován ředitelem VÚTS a v roce 1992 generálním ředitelem VÚTS Liberec, a.s. Pod jeho vedením prošel výzkumný ústav úspěšně ekonomickou transformací a procesem privatizace. Výzkumný ústav je uznávaným pracovištěm pro oblast textilních strojů a strojů zpracovatelského průmyslu.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se zaměřil na teorii mechanismů, zejména navrhování vačkových a kloubových mechanismů. Se svým kolegou vybudoval centrum pro CAD/CAM/CAT vačkových mechanismů, kde vyřešil stovky mechanismů pro různé stroje zpracovatelského průmyslu pro tuzemské i zahraniční firmy. Ve funkci ředitele ústavu se věnuje řízení technického rozvoje, zejména výzkumu a vývoje textilních strojů a strojů v příbuzných oborech. Prof. Václavík je členem organizací jako Hlavní výbor České společnosti pro mechaniku ČAV, Národní komitét IFToMM, Who`s Who in Mechanical Engineering (USA), dále je členem odborné komise Rady pro výzkum a vývoj, Rady Inženýrské akademie, Rady programu IMPULS při MPO, předsedou Rady programu Eureka při MŠMT a byl 8 let předsedou Technical Committee Linkages and Cams IFToMM.

V roce 2006 byl jmenován vedoucím katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti SF TU v Liberci. Je autorem a spoluautorem více než 60 časopiseckých článků a příspěvků na konferencích, spoluautorem monografie ?Vačkové mechanismy?, která vyšla česky, německy a anglicky a spoluautorem 15 patentů.

Ocenění: Česká hlava za nejlepší inovaci (2004)