Životopis Jan MacekJan Macek - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Jan Macek

Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. - životopis
vedoucí Ústavu vozidel a letadlové techniky
Fakulty strojní

Profesor Jan Macek absolvoval ČVUT Fakultu strojní v roce 1972. Dodatečně se habilitoval v roce 1993, profesorem v oboru Energetické stroje a zařízení jmenován v témže roce.

V roce 1972 nastoupil do úseku výzkumu naftových motorů Výzkumného ústavu ČKD Praha, kde působil v odboru vysokotlakého přeplňování do roku 1986. V této době se zabýval především termodynamickými a aerodynamickými problémy přeplňování, které u stacionárních, lodních a lokomotivních motorů vyráběných ČKD umožnilo zvýšit výkon až třikrát ve srovnání s atmosférickým plněním válce. Vyvořil komplexní simulační programy celého motoru a své zkušenosti shrnul do inteligentní databáze pro vývoj motoru. Některé z programů se používají dodnes, a to i ve vazbě na pokročilé trojrozměrné simulace (spolupráce s Michigan Institute of Technology). Z této doby pochází i jeho spolupráce s dnešní PBS Velká Bíteš a PBS Turbo.

Prof. Macek poté rozšířil své aktivity na oblast plynových zážehových i dvoupalivových motorů. Výsledky publikoval na dvou světových kongresech CIMAC a osobně se zúčastnil vývoje přeplňovaných motorů pro nákladní automobily. V roce 1990 odjel jako hostující profesor Sinclair College do USA, Ohio. Po návratu byl jmenován vedoucím Ústavu vozidel a letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Na období 1997-2000 byl zvolen děkanem Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Dodnes působí v oboru a spolupracoval s firmami jako Škoda Auto, VW, John Deere, Renault, Daimler Chrysler, Mercedes Benz Engineering, Ricardo Consulting Engineers, Gamma Technologies i zahraničními universitami, např. ETH Zuerich. Prof. Macek je členem SAE International a zasloužil se o členství ČVUT v EARPA (European Automotive Research Partnership Association). Od roku 2004 řeší jako člen konsorcia EuCAR pod vedením Daimler Chrysler a Renault integrovaný projekt 6. RP EU NICE (New Integrated Combustion System for Future Car Engines). Od r. 2006 řeší jako člen konsorcia EARPA integrovaný projekt 6. RP EU Roads2HyCOM (Roads to Hydrogen Communities).