Životopis Petr ZunaPetr Zuna - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Petr Zuna

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c. FEng. - životopis
prezident a zakládající člen Inženýrské akademie ČR,
proděkan ČVUT FS

Profesor Petr Zuna absolvoval ČVUT FS v roce 1963. Habilitoval se v roce 1989, profesorem v oboru Nauka o materiálech jmenován v roce 1992.

Po nástupu na katedru nauky o materiálu v roce 1985 absolvoval stáž v ČKD Praha. V období 1991 ? 1997 a 2000 ? 2005 vykonával funkci děkana ČVUT FS, v letech 1997 ? 1999 funkci rektora ČVUT. V současnosti je proděkanem ČVUT FS a zástupce vedoucího ústavu materiálového inženýrství ČVUT FS. Je viceprezidentem čs. společnosti pro nové materiály a technologie.

Prof. Zuna je zakládajícím členem a  prezidentem Inženýrské akademie ČR. Pro rok 2002 byl zvolen prezidentem mezinárodního sdružení inženýrských akademií CAETS, je členem Ruské a Slovenské Inženýrské akademie. Podílel se na založení GAČR, v níž 8 let působil jako člen předsednictva. 3 roky působil ve výboru pro fyzikální a technické vědy European Science Foundation (ESF). Prof. Zuna je členem vládní rady pro výzkum a vývoj a byl členem představenstva AERO Vodochody. Působil a působí jako předseda nebo člen vědeckých rad ČVUT v Praze, ČVUT FS v Praze, Akademie věd ČR, ÚJV Řež, FSI Brno, STU FS Bratislava, UFP AV ČR a Technického muzea. Byl členem akademického sněmu AV ČR, je členem redakčních rad časopisů Kovové materiály, Technik a MM, člen Rady resortu ministerstva obrany pro obranný výzkum a člen komise Svazu průmyslu a dopravy pro výzkum a vývoj.

Je spoluautorem jedné monografie, autorem a spoluautorem 81 článků v českých i zahraničních časopisech a sbornících, 21 vyžádaných přednášek a panelových referátů, 23 vysokoškolských skript a středoškolských učebnic a 1 vynálezu. Byl hlavním spoluřešitelem projektu Národní program orientovaného výzkumu.

Ocenění: medaile MŠMT I. stupně, zlatá Felberova medaile, zlatá medaile IGIP, pamětní medaile Čs. svazu bojovníků za svobodu, čestný doktorát University of Glasgow (2003)