Životopis Vladimír MaříkVladimír Mařík Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Vladimír Mařík

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. - životopis
pověřený ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

Profesor Vladimír Mařík absolvoval ČVUT FEL v roce 1975. Habilitoval se v roce 1984, profesorem v oboru Technická kybernetika jmenován v roce 1990.

V roce 1990 založil a od té doby vede Společné pracoviště ČVUT a FAW J. Kepler University v Linci, které v roce 1996 přerostlo v Gerstnerovu laboratoř pro inteligentní rozhodování. Laboratoř dnes představuje jedno z nejvýznamnějších pracovišť v oblasti umělé intelligence v ČR a díky kompetitivitě dosahovaných výsledků získalo mezinárodní renomé. V roce 1997 se prof. Mařík stal vedoucím katedry řídící techniky, v roce 1999 pak formuje a od téhož roku vede katedru kybernetiky ČVUT FEL jako moderně koncipované pracoviště, které v roce 2000 získává prestižní titul "Centrum excellence EU".

Středem vlastního odborného zájmu prof. Maříka je umělá inteligence a její využití v automatickém řízení a systémech pro podporu rozhodování, zejména s ohledem na potřeby průmyslové praxe. Podílel se mj. na vývoji řady průmyslových systémů pro plánování a rozvrhování výroby, expertních a diagnostických systémů. Úzce spolupracuje s průmyslovou praxí, mj. je odpovědným řešitelem dlouhodobých výzkumných kontraktů ČVUT s firmami Vitatron Medical (NL), Robert Bosch (D), Denso (JP), Cadence (USA) a s dalšími institucemi, jako NASA či U.S.Air Force Research Lab. V roce 1993 založil Výzkumné středisko Rockwell Automation Praha, které dosud řídí a které přerostlo v úspěšnou jednotku o 50 výzkumnících. Je autorem či spoluautorem vice než 150 časopiseckých článků a příspěvků na konferencích, spoluautorem či koeditorem 15 knih v renomovaných nakladatelstvích.

Ocenění: Čs. státní cena (1989), Rockwell´s Chairman Team Award (1997), rakouské státní vyznamenanání Čestný kříž za vědu a umění (2003), Česká hlava (2010), cena Outstanding Service Award od IEEE SMC Society (2012)