Životopis Jaroslav DoležalJaroslav Doležal - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Jaroslav Doležal

Ing. Jaroslav Doležal, CSc. - životopis
National Executive společnosti Honeywell pro ČR

Jaroslav Doležal absolvoval ČVUT FEL v roce 1970. Studoval obor Technická kybernetika, specializace automatizace a řízení.

V Ústavu teorie informace a automatizace (ÚTIA) ČSAV absolvoval vědeckou přípravu a v roce 1974 obhájil disertaci na téma ?Problémy diskrétního optimálního řízení a diferenční hry?. V ÚTIA působil jako vědecký pracovník do roku 1995 a jeho práce a práce jím vedeného kolektivu z oblasti matematického modelování, optimálního řízení a teorie rozhodování byla několikrát oceněna. Spolupracoval dlouhodobě s International Federation for Information Processing (IFIP) a v letech 1993-2001 byl národním zástupcem ČR v této organizaci.

V roce 1993 za spoluúčasti ČVUT FEL inicioval na svém pracovišti vytvoření společné laboratoře korporace Honeywell. Do této laboratoře nastoupil v roce 1995 jako její ředitel a tuto funkci zastává doposud. V roce 2003 byl jmenován firmou Honeywell do funkce oficiálního zástupce pro ČR a podílí se na jejích investičních aktivitách. Od roku 2004 je jednatelem Honeywell spol. s r.o. Ve stejném roce byl jmenován členem Rady pro vědu a výzkum, poradního orgánu vlády České republiky. V roce 2005 jmenován předsedou dozorčí rady Mora Aerospace a.s., která je součástí korporace Honeywell.