Životopis Vojtěch PražmaVojtěch Pražma - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Vojtěch Pražma

Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc. - životopis
majitel a ředitel, Modelárna LIAZ spol. s r.o.

Docent Vojtěch Pražma absolvoval ČVUT FS v roce 1966. Habilitoval se v roce 1988 v oboru Technická kybernetika.

Po absolvovaní ČVUT pracoval 8 let ve Výzkumním ústavu strojírenské technologie a ekonomiky v Praze. Poté se vrátil na ČVUT a specializoval se v oboru Technická kybernetika. Prošel řadou funkcí na Strojní fakultě ČVUT, z nichž nejvýznamnější byla proděkan pro vědu a výzkum. V roce 1995 odešel z ČVUT a věnuje se soukromému podnikání. Nyní je jednatelem a ředitelem firmy Modelárna LIAZ spol. s r.o. Tento podnik dnes představuje špičkové pracoviště uznávané v EU v oblasti vývoje a výroby nástrojů pro automobilový průmysl.

Odborným zájmem docenta Pražmy jsou speciální výrobní technologie a řízení technologických procesů. Spolu s jeho vysokou konstrukční dovedností a schopností vývoje a inovací dosahuje se svým týmem jedinečných výsledků. Vede vývoj a výrobu těch nejsložitějších nástrojů hlavně pro vnitřní díly aut. Pracuje pro nejvýznačnější světové firmy v oboru jako jsou Johnson Control, ŠKODA, Proseat, Cadence Innovation, atd.

Je autorem a hlavním řešitelem 46 výzkumních projektů a 21 patentů. Publikoval okolo 40 odborných článků, skript a referátů na konferencích včetně 2 monografií.