Životopis Vladimír KučeraVladimír Kučera - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Vladimír Kučera

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. Dr.h.c. - životopis
vedoucí centra aplikované kybernetiky ČVUT FEL,
past-president IFAC


Profesor Vladimír Kučera absolvoval ČVUT FEL v roce 1966. Habilitoval se v roce 1970, profesorem v oboru Technická kybernetika byl jmenován v roce 1979.

Od roku 1970 je vědeckým pracovníkem Ústavu teorie informace a automatizace AVČR. V letech 1986-1990 byl zástupcem ředitele a v letech 1990-1998 ředitelem ústavu. Od roku 1993 je docentem, od roku 1997 pak profesorem pro obor technická kybernetika na ČVUT v Praze. V letech 1999-2000 byl vedoucím katedry řídicí techniky a v letech 2000-2006 děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Od roku 2000 vede Centrum aplikované kybernetiky. Prof. Kučera působil dlouhodobě v zahraničí: National Research Council (Ottawa), University of Florida (Gainesville), Ecole Nationale Supérieure de Mécanique (Nantes), Australian National University (Canberra), ETH Zürich a Politecnico di Milano. V roce 1994 působil jako Nippon Steel Professor v čele katedry inteligentních systémů řízení na Tokyo Institute of Technology. V letech 2002-2005 byl prof. Kučera prezidentem Mezinárodní federace automatického řízení (IFAC) a získal pro ČR světový kongres IFAC Praha 2005.

Výzkumná činnost prof. Kučery je zaměřena na analýzu a syntézu systémů automatického řízení. Je průkopníkem návrhu regulačních systémů metodou polynomiálních rovnic. Hlavní dosažený výsledek je parametrizace všech regulátorů, které stabilizují danou soustavu. Tento výsledek je ve světě znám jako Youla-Kučerova parametrizace a stal se základem návrhu optimálních a robustních regulátorů. Prof. Kučera je autorem čtyř monografií, publikoval přes 300 vědeckých prací v nejvlivnějších časopisech oboru automatického řízení, ve sbornících mezinárodních konferencí atd. Citační indexy uvádějí 2000 citací jeho prací.

Ocenění: Cena ČSAV a Národní cena ČR, cena za nejlepší publikaci v časopisu Automatica (1990), Fellow IEEE, čestný profesor Northeastern University v Shenyangu, čestný doktor univerzit Paula Sabatiera v Toulouse a Henri Poincaré v Nancy, francouzské státní vyznamenání ?Rytíř řádu akademických palem?