Životopis Ivan WilhelmIvan Wilhelm - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Ivan Wilhelm

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. - životopis
emeritní rektor UK,
člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj


Profesor Ivan Wilhelm absolvoval ČVUT Fakultu technické a jaderné fyziky v roce 1964. Habilitoval se v roce 1972, profesorem v oboru Experimentální fyzika jmenován v roce 1999.

Po absolvování pracoval na ČVUT. V roce 1967 přešlo celé jeho pracoviště na MFF UK, kde řídil instalaci urychlovače částic a později provoz laboratoře tohoto urychlovače. V letech 1967 - 1970 pracoval ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně (u Moskvy). Od roku 1990 do 1994 byl ředitelem Nukleárního centra MFF UK. V letech 1994 - 2000 byl prorektorem UK a také místopředsedou a později předsedou Rady vysokých škol. Od roku 2000 do 2006 byl rektorem UK a také předsedou České konference rektorů. Řadu let působil jako předseda rady programu INGO na MŠMT, později jako předseda Rady programů.

Pracuje v oblasti experimentální jaderné fyziky a fyziky částic, je autorem, anebo spoluautorem téměř sta odborných publikací, zúčastnil se řady odborných konferencí, byl pozván k přednáškám na řadě zahraničních univerzit. Je členem výboru pro koordinaci účasti ČR v CERN (Ženeva) a členem výboru pro koordinaci účasti ČR v SUJV v Dubně, kde je také předsedou vědecké rady. Dále byl odpovědným řešitelem dvou projektů GA ČR. Působil ve výboru Evropské univerzitní asociace a je členem výboru Mezinárodní asociace univerzit. Je členem Sněmu AV ČR a stálým hostem Rady vlády pro výzkum a vývoj.

Ocenění: Rytířský řád akademických palem Francouzské republiky, Rytířský řád Řehoře Velkého Vatikánu, několik čestných doktorátů