Životopis Karel ŽebrakovskýKarel Žebrakovský - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Karel Žebrakovský

Ing. Karel Žebrakovský - životopis
vedoucí odboru vědeckovýzkumné činnosti

Karel Žebrakovský absolvoval ČVUT FEL, obor Technická kybernetika v roce 1973.

Poté pracoval jako systémový programátor-analytik dispečerského centra a dále jako vedoucí oddělení racionalizace a systemizace podniku Tranzitní plynovod Praha. Od roku 1985 působil jako ?senior expert? střediska mezinárodních rozvojových projektů UNIDO (rozvojová agentura OSN) při ústavu INORGA Praha a podílel se na několika národních a regionálních rozvojových projektech specializovaných rozvojových agencií OSN. V letech 1991 ? 1993 působil jako profesor informačních technologií na středisku CMC Čelákovice (středovevropská pobočka University of Pittsburgh). V roce 1992 na University of Pittsburgh (Pennsylvania, USA) vykonal stáž jako visiting professor.

V roce 1993 nastoupil na MZV ČR Praha a byl vyslán na Stálou misi ČR při OSN v New Yorku, po návratu v roce 1998 pracoval jako ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů a mezinárodních ekonomických organizací MZV ČR. V roce 2000 byl vyslán jako mimořádný a zplnomocněný velvyslanec na Zastupitelský úřad ČR v Tokiu, kde působil do jara 2006. Pobyt v Japonsku byl mimořádně důležitý pro jeho další výraznou profilaci ve sféře vědy, výzkumu a hi-tech inovací, byl iniciátorem několika japonsko-českých seminářů v oblasti výzkumu a hi-tech spolupráce s průmyslem, inicioval taktéž další formy rozvojové spolupráce ČR s ?technologickými mocnostmi? východní Asie, a především s Japonskem.

Po ukončení mise v Tokiu a návratu na MZV ČR působí na MZV ČR jako poradce náměstka ministra a velvyslanec se zvláštním posláním s pověřením pro oblast vědy, výzkumu, inovací a podpory mezinárodních aktivit ČR v oblasti hi-tech rozvoje a znalostní ekonomiky.