Životopis Petr VavřínPetr Vavřín - Biography
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Petr Vavřín

Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. - životopis
emeritní rektor VUT v Brně

Profesor Petr Vavřín absolvoval ČVUT FEL, obor řídící technika v roce 1960. Habilitoval se na Vysokém Učení Technickém v Brně 1974, profesorem v oboru Technická kybernetika byl jmenován v roce 1991.

Od roku 1961 pracuje na ÚAMT FEKT VUT, kde zastával různé funkce. V letech 1992-2005 byl vedoucím tohoto ústavu. V letech 1991-1994 byl prorektorem VUT pro zahraniční styky. V této funkci se významně podílel na založení Czech Technology Park, který je umístěn v hlavním areálu VUT. V letech 1994-2000 byl prof. Vavřín rektorem VUT.

Prof. Vavřín se od začátku svého působení na VUT věnoval problematice řízení dynamických systémů, zejména diskrétnímu řízení číslicovými prostředky. Výsledky výzkumné činnosti publikoval ve čtyřech knihách, odborném tisku (zejména Automatizace) a v příspěvcích na konferencích. V posledních letech se věnuje i společenským důsledkům automatizace, problémům spolehlivosti ve vztahu člověk-stroj a praktickým aplikacím umělé inteligence.

Prof. Vavřín je členem dvou univerzitních správních rad (TU Liberec, VFU Brno) řady vědeckých rad českých škol a fakult, jakož i různých odborných komisí (porota České Hlavy). V letech 2002-2006 zastával funkci vice-presidenta evropské společnosti pro celoživotní vzdělávání (EUCEN - European Universities Continuing Education Network).

Ocenění: Zlaté medaile udělené Masarykovou univerzitou a VUT v Brně (obě 2000), medaile MŠMT 1. stupně (2001)