Podpořené projektyAchievements Which Inspire
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Mechanismus fungování studentských projektů

Student vyplní webový formulář, kde uvede:

 • Název projektu
 • Odvětví či obor (podle níže uvedeného seznamu)
 • Identifikace žadatele, složení týmu a kontakt (jméno, rodné číslo, adresu žadatele, telefonické spojení, vysokou školu a fakultu a kopii/opis indexu nebo ISIC průkazu nebo v případě dalšího uchazeče vazbu na vysokou školu a fakultu)
 • Stručný popis ideje (Vědecká rada si může vyžádat další informace, pokud uzná za vhodné)
 • Cíle projektu (konkrétní a měřitelné)
 • Požadovaná výše příspěvku, návrh rozpočtu a harmonogram čerpání

Pro snazší a rychlejší vyřizovaní žádostí o příspěvek bude ke každému oboru dedikován člen vědecké rady, který rád zodpoví případné dotazy studentů. Žadatelům, kteří se ucházejí o příspěvek Nadace poprvé, doporučujeme projekt stručně konzultovat ještě před jeho postoupením Vědecké radě.

 • Elektrotechnika a informatika - Jan Bezdíček, Václav Hlaváč, Michael Valášek, Petr Vavřín
 • Strojírenství - Jan Macek, Miroslav Václavík, Michael Valášek, Petr Zuna
 • Stavebnictví - Zdeněk Bittnar, Michael Valášek, Petr Vavřín
 • Přírodní vědy - Ladislav Musílek, Michael Valášek, Petr Vavřín
 • Ostatní - Miroslav Václavík, Michael Valášek, Petr Vavřín

Po vyplnění formuláře je třeba projekt uzamknout (funkce nahoře v menu projektu), čímž se spustí proces hodnocení. Od této chvíle student nemůže měnit popis ani rozpočet projektu; již jen v případě schválení a řešení projektu nahrává dílčí a závěrečnou zprávu jako přílohu (nejlépe v PDF).

Tři etapy životního cyklu projektu:


Před schválením

 • nepovinná konzultace k projektu se členem Vědecké rady, který má na starosti relevantní obor
 • vyplnění žádosti o příspěvek na této webové stránce (včetně jednoduchého návrhu rozpočtu)

Schválení

 • příslušná oborová sekce Vědecké rady zhodnotí projekt
 • Vědecká rada jako celek (ne)doporučí projekt Správní radě ke schválení
 • Správní rada rozhodne o udělení příspěvku

Po schválení

 • finalizace rozpočtu projektu
 • uzavření smlouvy
 • poskytnutí příspěvku
 • práce na projektu
 • dílčí zprávy, prezentace, tvorba www stránek projektu, blog
 • výsledek projektu a závěrečná zpráva
 • vyúčtování
 • prezentace a dema pro sponzory

Seznamte se prosím se vzorovým projektem a připravte podle něj svůj projekt.
V případě žádosti o grant na stáž nahrajte do příloh doporučující dopis, nejlépe od akademického pracovníka.

Pro přihlášení nebo založení nového projektu klikněte sem.