Partnerství a členstvíPartnership and Membership
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Formy účasti průmyslových institucí v Nadaci

  • Partnerství

Partneři Nadace se zavazují k finanční podpoře Nadace ve formě partnerského příspěvku na dobu neurčitou. V rámci partnerství získávají smluvně přístup ke všem výsledkům projektů podporovaných Nadací, cílenou a odborně vedenou práci 1-2 studentů na projektech a problémech zajímajících partnera, uvádění jména partnera na všech dokumentech, zejména pak PR dokumentech Nadace, nárok na jednu vyhledávací studii ročně zdarma. Prvních 10 partnerů Nadace získává titul "Zakládající partner Nadace ČVUT Media Lab".

  • Členství

Členové Nadace se zavazují k finanční podpoře Nadace ve formě členského příspěvku po dobu 1 roku (lze opakovaně prodloužit); pro střední a malé podniky je výše příspěvku výrazně snížena. V rámci členství získávají členové smluvně přístup ke všem výsledkům projektů podporovaných Nadací, uvádění v seznamu členů ve vybraných PR dokumentech Nadace a právo na přednostní řešení případných vyhledávacích studií.

Způsob rozdělování prostředků Nadace

Prostředky jsou rozdělovány na základě návrhu Vědecké rady Nadace Správní radou Nadace. V obou orgánech působí renomované osobnosti - významní představitelé českých vysokých škol a průmyslové sféry z celé České republiky. Pro udělování podpory bude užíván jednoduchý, ale průhledný grantový systém. Rozhodnutí orgánů Nadace bude pod veřejnou kontrolou ze strany partnerů a členů Nadace, kteří budou o rozdělování prostředků formou grantů detailně informováni. Každoročně bude proveden audit hospodaření renomovanou auditorskou firmou. Nadace má celostátní působnost, podporu může získat student či mladý pracovník libovolné vysoké školy v ČR, pokud prokáže dostatečnou kvalifikaci či inovační charakter navrhovaného řešení.

Smysl činnosti Nadace - dlouhodobá podpora vytváření ukázkového technického zázemí

Partneři a členové Nadace neočekávají, že podpora Nadace je investicí s okamžitou návratností. Je třeba ji chápat spíše jako podporu dlouhodobé vize systému výchovy vysoce kvalitních lidských zdrojů nezbytných pro celosvětově konkurenceschopné technické a výrobní prostředí v České republice. Je to odvážná investice do budoucnosti této země.