Dynamika elektronických vačekDynamika elektronických vaček
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

  • Projekt je realizován na TUL
  • Velikost podpory je 200 000,- Kč
  • Délka projektu činí 6 měsíců

Dynamika elektronických vaček

Řešitelé: Ing. Petr Jirásko, Ing. David Lindr

 

Závěrečná zpráva je ke stažení zde.

 

Vyhovět požadavkům výroby v oblasti aplikací elektronických vaček znamená zabývat se jejich dynamikou. Práce byly zaměřeny na dynamiku mechanismů s pružnými členy, kde budící pohybová funkce poddajného systému je generovaná elektronickou vačkou firmy Siemens (na obrázku dál od kamery) a elektronickou vačkou Yaskawa. K výzkumným účelům byl postaven dynamický stand. Vlastnosti elektronických vaček na standu se ověřují dvěma způsoby.

 

Při prvním způsobu je přímo hřídel servomotoru osazena setrvačnou hmotou a ověřují se vlastnosti poddajné elektromagnetické vazby mezi statorem a rotorem. Současně s měřením s různými konfiguracemi na standu se tato úloha testuje pomocí výpočetních modelů, které se podle naměřených hodnot verifikují. Podle obrázku je tímto způsobem prověřována elektronická vačka Yaskawa.

 

V druhém případě (elektonická vačka Siemens) je mezi pracovní setrvačnou hmotu vložen reduktor otáček a poddajná hřídel s poměrně malou vlastní frekvencí (15 Hz). Vlivem této vložené poddajnosti dochází k intenzivnímu kmitání (nazývá se reziduální) setrvačné hmoty, zvláště v oblasti klidu pohybové funkce. Pohybová funkce je vlastním kinematickým buzením. Na tomto modelu se zkoumají parametry, které ovlivňují velikost reziduálních kmitů a zároveň hledáme algoritmy a postupy, které toto kmitání minimalizují.