KontaktContact Us
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Kontakt pro firmy, školy, studenty a média

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
tel. 224-357-421
mail: marik@labe.felk.cvut.cz

Sekretariát

Mgr. Jana Tulingerová
ČVUT FEL
Karlovo nám. 13
121 35 Praha 2
tel. 224-904-244
mail: jana.tulingerova@certicon.cz