Reprezentace relačních domén vhodná pro randomizované algoritmyReprezentace relačních domén vhodná pro randomizované algoritmy
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

  • Projekt je realizován na ČVUT a National Institute of Informatics, Tokyo
  • Velikost podpory je 24.000,- Kč
  • Délka projektu činí 3 měsíce

Reprezentace relačních domén vhodná pro randomizované algoritmy

Řešitel: Ing. et Ing. Petr Buryan

 

Předmětem podpory je stáž řešitele v institutu National Institute of Informatics (NII) v Tokiu zaměřená na výzkum v oblasti použití randomizovaných algoritmů pro relační učení.

 

Pracoviště na NII, na kterém řešitel v zahraničí působil a které vede prof. Katsumi Inoue, se dlouhodobě věnuje analýze a vývoji metod pro zpracování relačních dat v bioinformatice. Má tedy obdobné zaměření jako výzkumná skupina IDA, které je řešitel členem na katedře kybernetiky ČVUT. Cílem pobytu byla aktivní účast řešitele na výzkumu v oblasti bioinformatických popř. souvisejících problémů řešených na NII a zároveň pokračování ve výzkumu v rámci jeho disertační práce. Mezi další cíle patřilo seznámení se s novými přístupy k zkoumané problematice a se souvisejícími problémy řešenými na NII.

  

Hlavním výsledkem tohoto projektu je základní návrh algoritmu spojujícího randomizované optimalizační techniky s gramatickou reprezentací v oblasti získávání znalostí z relačních datových struktur. Algoritmus je primárně zaměřen na použití v  relačním dataminingu a spřízněných oborech (např. induktivního logického programování). Měl by umožnit snažší vyhledávání často se vyskytujících struktur v relačních datech a dopomoci mj. i k většímu rozmachu oboru relačního dataminingu.

 

Konkrétní využití algoritmus nalezne kromě disertační práce řešitele jako součást projektu xGene (http://xgene.org/), který je realizován v rámci skupiny IDA. Bez významu není ani navázání užšího kontaktu mezi oběma výzkumnými skupinami.