Robustní řízení synchronního motoru s permanentními magnetyRobustní řízení synchronního motoru s permanentními magnety
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

  • Projekt je realizován na VUT
  • Velikost podpory je 69.500,- Kč
  • Délka projektu činí 12 měsíců

Robustní řízení synchronního motoru s permanentními magnety

Řešitel – Ing. Roman Koňarik

 

Cílem projektu je navrhnout robustní algoritmy řízení synchronních motorů s permanentními magnety a následně tyto algoritmy otestovat na funkční elektromechanické soustavě. Jedná se o algoritmy v tzv. klouzavém režimu, které se vyznačují odolností vůči změnám parametrů řízené soustavy.

 

V projektu je použitý jeden z nejpoužívanějších servopohonů v průmyslu, synchronní motor s permanentními magnety, který se vyznačuje spolehlivostí, kompaktností a nízkou hmotností.

 

Nejdříve se musel vytvořit matematický model synchronního motoru, na kterém by se daly v simulaci testovat navrhnuté algoritmy řízení. Pro porovnání byl navrhnutý a testovaný také algoritmus vektorového řízení, který se vyznačuje vysokou kvalitou regulace. Jeho nevýhodou je však citlivost na změny parametrů pohonu. Následně byl navržen algoritmus v klouzavém režimu. Výhodou těchto algoritmů je schopnost řízení pohonu také v případě kdy dochází k významným změnám parametrů řízené elektromechanické soustavy a to bez nutnosti on-line identifikace parametrů.

 

V simulaci byla testovaná robustnost navrhnutých algoritmů při řízení rychlosti a polohy motoru. Po úspěšných testech navrhnutých algoritmů v simulaci následovala jejich implementace do řídícího mikroprocesoru, na kterém proběhlo další testování a ladění algoritmů. Jako řízená soustava sloužil i nadále model motoru.

 

V současnosti probíhají další testy navrhnutých řídících algoritmů na funkční elektromechanické soustavě, která se skládá ze synchronního motoru s permanentními magnety, setrvačníku a výkonové a řídící elektroniky.