Elektronický tonometrElektronický tonometr
A Foundation Supporting High-tech R&D, Innovations and Technical Education in the Czech Republic

We Move Things Forward ...

  • Projekt je realizován na ČVUT
  • Velikost podpory je 52.000,- Kč
  • Délka projektu činí 6 měsíců

Elektronický tonometr

Řešitel: Jan Dvořák

 

Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat komplexní zařízení umožňující kontinuální záznam oscilometrických pulsací, jejich následné zpracování a vizualizaci oscilometrického signálu a vypočtených parametrů. Běžné tonometry měří a zobrazují obvykle pouze trojici údajů – systolický a diastolický tlak a tepovou frekvenci pacienta. Tvar signálu a jeho zpracování u nich nejsou přístupné a ovlivnitelné, nelze tak posoudit kvalitu zpracování ani přesnost naměřeného výsledku, ani signál využít pro další výzkum oscilometrických pulsací.

 

Za podpory nadace ČVUT Media Lab bylo navrženo a sestaveno zařízení a softwarová aplikace umožňující měření krevního tlaku oscilometrickou metodou. Zařízení je vhodné nejen pro měření základních hemodynamických parametrů uvedenou metodou (systolický a diastolický tlak, tepová frekvence), ale také jako komplexní pomůcka pro výzkum měření krevního tlaku a dalších hemodynamických parametrů jinými metodami. Zařízení spolu s podpůrnou softwarovou aplikací umožňuje také testovat a vzájemně porovnávat vlastnosti různých měřicích metod a vliv nastavení parametrů tonometru na výsledky měření.

 

V průběhu řešení projektu byly vyrobeny dva funkční vzorky zařízení. Oba prototypy je možné navzájem softwarově synchronizovat a využít je tak ke studiu principů a výsledků dvoumanžetového systému měření krevního tlaku.

 

Jednotlivé bloky na modulu jsou přehledně označeny a popsány, je tedy velmi jednoduché orientovat se v principu měření a vyhodnocování signálu oscilometrickou metodou. Zařízení je možné ovládat buď manuálně pomocí tlačítek přímo na zařízení, nebo využít automatizovaných procesů měření pomocí softwarové aplikace.

 

Hodnoty krevního tlaku a další hemodynamické parametry (jako například rychlost šíření pulzové vlny nebo index navýšení krevního tlaku) umožňují diagnostikovat různé abnormality v kardiovaskulárním systému člověka a slouží jako významný preventivní ukazatel zdravotního stavu pacienta.

 

Modul je možné použít pro záznam nezpracovaného oscilometrického signálu do počítače, což rozšiřuje možnosti jeho využití. Může tak být například využit pro výzkum vlivu artefaktů, velikosti manžety a rychlosti vyfukování manžety na oscilometrický signál a vypočtené výsledky.