SocketBoardSocketBoard
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

  • Projekt je realizován na ČVUT
  • Velikost podpory je 150.000,- Kč
  • Délka projektu činí 12 měsíců

Řešitelé: Ing. Jan Kovář, Ing. Jan Sova, Bc. Jaromír Šach, Bc. Vojtěch Šváb

 

Cílem projektu je vývoj, konstrukce a otestování modulárního vývojového nástroje pro návrh elektronických zařízení. Celý koncept je postaven na systémovém (modulovém) řešení. Systém je zároveň školní a školicí pomůcka pro výuku elektronických systémů a metodiky stavby hardwaru.

 

Dnešní vývojové nástroje určené jak profesionálním návrhářům, studentům či jako pomůcky do výukových kurzů jsou postaveny na podobném konceptu, jejímž základem je značná fokuzace vždy na jeden konkrétní typ procesorové platformy. Tato koncepce v důsledku znamená značnou závislost vývojáře na konkrétním výrobci a tedy i omezený rozhled při stavbě zařízení. V praxi vede na nemožnost vývoje aplikace na více typech platforem a následně i k špatné optimalizaci vyvíjeného zařízení.

 

Projekt Socketboard je postaven na myšlence systémového náhledu a rozdělení celého vývoje elektronického zařízení na jasně definované bloky. Díky tomu je možné distribuovat vývoj na několik nezávislých kroků a řešit počáteční problém modulárně. Jedním z výstupů projektu je tak i kompletní metodická příručka stavby elektronického zařízení. Výhodou modulového řešení je také možnost vývoje elektronických systémů na několika typech procesorových systémů při zachování stejných periferních obvodů. Celý projekt dovoluje velice efektivně využít stávající, již vytvořené návrhy pro nová zařízení.

 

Vývoj projektu byl rozdělen na dvě části. V první etapě byla vyvinuta základní nosná deska a definováno jednotné rozhraní. Základní deska slouží jednak jako propojovací matice, jednak jako napájecí a programovací podpora pro zásuvné moduly. Současně s vývojem základní desky byly navrhovány vstupní a výstupní moduly. Ty lze rozdělit do šesti typů, podle funkce v celém zařízení. Celkově bylo navrženo pět senzorických modulů, dva procesorové moduly, čtyři výstupní moduly a jeden komunikační a multimedialní modul.

 

Ve druhé části byl vyvinut konfiguračního softwaru a generátoru grafického rozhraní. Tento software slouží jako uživatelská pomůcka při konfiguraci celého systému a zároveň jako rádce při stavbě nového zařízení. Vstupem do programu je generovaný soubor (SPICE) z návrhového prostředí KiCAD, ve kterém jsou vyvíjeny jednotlivé moduly. Výstupem softwaru je konfigurační wizzard a optimalizér skládání modulů.