Správní radaBoard of Directors
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

Vladimír Mařík

pověřený ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

Michael Valášek

děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

Jaroslav Doležal

National Executive společnosti Honeywell pro ČR

Vojtěch Pražma

ředitel společnosti Modelárna LIAZ s r.o.

technický ředitel ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Vladimír Kučera

ředitel MÚVS,
past-president IFAC

Ivan Wilhelm

emeritní rektor UK,
člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj

Jiží Witzany

emeritní rektor ČVUT,
vedoucí katedry Konstrukce pozemních staveb

Karel Žebrakovský

vedoucí odboru vědeckovýzkumné činnosti, ČVUT