Stáž v Silicon ValleyStáž v Silicon Valley
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

  • Projekt je realizován na ČVUT
  • Velikost podpory je 150.000,- Kč
  • Délka projektu činí 4 měsíce

ČVUT a Plug and Play Tech Center

Stáž v Silicon Valley

Řešitel: Peter Šomló

 

V letním semestru 2010 jsem se přihlásil na výzvu Nadace ČVUT Media Lab, ve které se rozhodla podpořit studenty tříměsíční stáží v Silicon Valley. Program byl realizován ve spolupráci s Plug and Play Tech Centerem, které je inkubátorem pro startupy, začínínající firmy, a spolupracuje s agenturou Czech Invest. Byl jsem vybrán a v září jsem mohl jít do Kalifornie.

 

Před odletem jsme společně s představiteli Media Labu a Plug and Play kontaktovali několik společností z centra, u kterých by mohla část stáže proběhnout. Po příjezdu jsme se rozhodli po oboustranném zájmu pro firmu Micello.

 

První dva týdny stáže jsem strávil se zaměstnanci centra, sledoval jejich práci a zapojil se do vyhledávání a oslovování stratupů, které by se do Plug and Play mohly potenciálně připojit. Diskuse nad jednotlivými návrhy byla přínosná v získání představy o tom, jaké společnosti jsou pro investory v Silicon Valley zajímavé.

 

Ve třetím týdnu jsem byl na intenzivním podnikatelském kurzu, který byl úvodem do problematiky startupů a inovací. Kurz byl z části přehledem ekonomických a právních aspektů podnikání v USA. Několik přednášek bylo zaměřeno i na prezentační dovednosti a diskusi s podnikateli. Závěr první části stáže byl ve znamení dvoudenní akce Expo, na které se zúčastnili zástupci desítek venture capital fondů.


V společnosti Micello, která se zabývá vývojem map pro budovy, jsem strávil dva měsíce. V současné době nabízí hlavně mapy nákupních center a letišť. Ve firmě jsem se zapojil do vývoje produktu, rozhraní pro partnery a testování nové generace map na mobilních telefonech Android. Zajímavé bylo spojení vývoje produktu s řešením ekonomických otázek ve firmě a setkání s partnery, kteří plánovali mapové podklady Micella využít ve vlastních produktech.

 

V Silicon Valley jsou denně desítky různých společenských a vzdělávacích akcií zaměřených na technologie a podnikání. V souvislosti s oborem mého studia byla velkým zážitkem účast na setkání organizace BayCHI v legendárním Xerox PARC, návštěva společnosti Google nebo inkubátoru Y-Combinator. Využil jsem i blízkost univerzit. Na Stanfordu jsem navštívil přednášky o podnikání a celosvětovou soutěž studentských podnikatelských plánů na Berkeley.

 

V průběhu a po pobytu jsem měl několik příležitostí k prezentaci ČVUT. Na akci sdružení Bay Czech Professionals jsem připravil krátký přehled výzkumných aktivit Katedry kybernetiky ČVUT. Své zážitky a pozorování ze Silicon Valley jsem shrnul v zápiscích na blogu studijního programu Otevřená informatika a v prezentaci v podnikatelském eClubu.

 

Pobyt byl intenzivním zážitkem ze Silicon Valley, které je z pohledu technologických inovací zcela výjimečné, a skvělým způsobem k poodhalení jeho fungování.