Pokročilé metody prezentace virtuálních modelů automobilového průmyslu v reálném časePokročilé metody prezentace virtuálních modelů automobilového průmyslu v reálném čase
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

  • Projekt je realizován na ČVUT a ve Škoda Auto a.s.
  • Velikost podpory je 120.000,- Kč
  • Délka projektu činí 7 měsíců

ČVUT a Škoda Auto a.s.

Pokročilé metody prezentace virtuálních modelů automobilového průmyslu v reálném čase

Řešitelé: Milan Stezka, Michal Lukáč, Aleš Podskalský

 

1. Abstrakt

 

Tento dokument obsahuje zprávu o práci provedené v rámci praktikantského pobytu ve Škoda Auto a.s., který probíhal během letních prázdnin roku 2010 a v různých délkách se jej účastnili studenti FEL a FIT, kteří jsou uvedeni jako autři tohoto dokumentu. Během tohoto pobytu se praktikanti podíleli na řešení grantového projektu stejného jména.

 

Zpráva je strukturována tak, že na tomto listu stručně popisuje zvlášť práci každého z řešitelů.

 

2. Pokročilé zobrazovací metody (Milan Stezka)

 

Součástí práce na pokročilém zobrazování byla zejména implementace řady technik zlepšujících vnímanou kvalitu zobrazení. Jelikož středem zájmu jsou ve vizualizacích v automobilovém průmyslu především automobily, značná pozornost byla věnována implementaci korektních zrcadlových odrazů, a to jak na rovných plochách (jako jsou například zrcátka automobilu), tak na zakřivených površích (jako je například karoserie automobilu).

 

Významnou součásti řešení byla také implementace podpory pro moderní zobrazovací technologie, jako například využití Frame Buffer Objects, podpora zobrazování ve 30b barvách a anti-aliasing.

 

3. Imersivní prezentace (Michal Lukáč)

 

Implementace podpory imersivních prezentací do systmu VRUT se sestávala ze dvou zásadních částí. Zaprvé, bylo třeba implementovat podporu pro vysove imersivní zobrazovací zařízení. Zadruhé bylo třeba zásadním způsobem zlepšit možnosti interaktivity systému vzhledem k uživateli.

 

K řešení první podúlohy byla využita existující teorie zobrazování s obecnou perspektivou. Úprava transformačního a zobrazovacího řetězce umožnila  řádné a korektní fungování obecných mono- i stereoskopických kamerových sestav, mezi nimi i na zařízeních CAVE a PowerWALL.

 

Řešení druhé podúlohy zahrnovalo zejména využití stávající funkčnosti trackingu a manipulace s objekty a komplexní rekonstrukci skriptovacího modulu tak, aby bylo možné kromě jednorázového spouštění skriptu také zavést do aplikace plnohodnotnou interakční logiku.

 

4. Síťová komunikace (Aleš Podskalský)

 

Předmětem síťové části řešení bylo upravit modul Cluster, zajišťující síťovou komunikaci tak, aby tato byla rychlá a efektivní a zároveň odolná proti ztrátám dat. Za tímto účelem byl navržen a implementován speciální síťový protokol který zaručuje správné doručení paketů a zároveň umožňuje efektivní síťovou synchronizaci vykreslování, čímž se předchází vizuálně rušivým projevům desynchronizace.