Modelování environmentálních veličin pasivních domů pro podporu návrhu řídicích systémůModelování environmentálních veličin pasivních domů pro podporu návrhu řídicích systémů
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

  • Projekt je realizován na ČVUT
  • Velikost podpory je 70.000,- Kč
  • Délka projektu činí 8 měsíců

Modelování environmentálních veličin pasivních domů pro podporu návrhu řídicích systémů

Závěrečná zpráva je ke stažení zde.

 

Řešitel: Bc. Petr Novák

 

Cílem práce bylo vytvoření dynamického modelu environmentálních veličin pasivních domů s takovou strukturou, která umožní návrh a testování řídicích algoritmů HVAC systémů. V souladu s dokumentací projektu byla vytvořena univerzální knihovna, model typového domu, navržen regulátor a výsledky projektu byly prezentovány na mezinárodní konferenci. Dále budou tyto jednotlivé pilíře podpořeného projektu podrobněji rozebrány.

 

1. Univerzální knihovna implementovaná v prostředí Matlab-Simulink

 

Univerzální knihovna byla pojmenována „bldsimlib“1 a byla implementována v prostředí Matlab-Simulink, které představuje standardní nástroj používaný v oblasti řídicí techniky pro návrh regulátorů a hodnocení jejich kvality. Knihovna obsahuje parametrizovatelné bloky umožňující modelování obecného pasivního domu. Model je typu multi-zone, jednotlivé místnosti jsou modelovány jako jedna výpočetní zóna a každá environmentální veličina má pro jednu místnost jednu reprezentativní hodnotu. Model je absolutní a nelineární. Jsou modelovány všechny požadované environmentálními veličiny pro návrh a porovnání kvality regulace HVAC systémů:

 

• Teplota

• Koncentrace CO2

• Vzdušná vlhkost

• Tlak vzduchu

 

2. Model typového pasivního domu

 

Typový dům je dvoupodlažní rodinný dům, jehož projektová dokumentace byla dokončena a který bude postaven na jaře 2010. Jeho model byl sestaven s použitím univerzálních bloků z knihovny. Požadované parametry těchto bloků byly dosazeny podle stavebních plánů a konstant použitých materiálů.

 

3. Návrh regulátoru environmentálních veličin typového domu

 

Pro typový dům byl navržen základní řídicí algoritmus HVAC systému, který vychází z požadavků norem. Bylo ověřeno jeho chování na simulovaných datech a získány poznatky pro plánovaný návrh pokročilé regulace.

 

4. Prezentace výsledků projektu

 

Dosažené výsledky projektu byly prezentovány na mezinárodní konferenci Pasivní domy 2009 v Bratislavě (online na www.2009.pasivnidomy.cz, název příspěvku „Dynamické modely environmentálních veličin pasivních domů“).

1

Zkratka ze sousloví „Building Simulation Library“