Měření charakteristik tlumičůMěření charakteristik tlumičů
Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice

dáváme věci do pohybu ...

  • Projekt je realizován na ČVUT
  • Velikost podpory je 107.000,- Kč
  • Délka projektu činí 12 měsíců

Měření charakteristik tlumičů

Pilotní projekt Nadace

 

Závěrečná zpráva je ke stažení zde.

 

Řešitelé - Ing. Aleš Bílkovský, Ing. Pavel Kukula


Měření charakteristik tlumičù je projekt na změření, posouzení a určení korelace mezi subjektivním a objektivním hodnocením pérování vozidla daného volbou tlumičù. V realitě jsou jednotlivé charakteristiky poměřovány subjektivně řidičem a posádkou. Není známo, jestli subjektivní vnímání ovlivňují jen kvazistatické charakteristiky tlumiče nebo i dynamické vlastnosti.

Získali jsme dvě sady tlumičů po 6 kusech, celkem 12 tlumičů, které jsou určeny pro samotné měření. O těchto tlumičch jsme věděli jen to, že tyto tlumiče slouží pro stejné vozidlo, každý je od jiného výrobce a testovací jezdci mezi nimi cítí rozdíl, přestože mají velmi podobnou kvazistatickou charakteristiku. Požadavkem dodavatele zapůjčených tlumičů bylo také porovnání parametrů v každé sadě tlumičů.

Byla provedena sada měření, kdy byl testovaný tlumič kinematicky buzen při frekvenci 0.1, 0.5, 1, 1.66, 2, 3, 5, 10 Hz a amplitudě 2 mm. Byl využit experimentální hydraulický zatěžovací stroj INOVA. Zaznamenávána byla síla a poloha (stlačení) tlumièe. Následně byla data filtrována a statisticky zpracována.


Především byl porovnáván rozptyl tzv. páteřních křivek (kvazistatická aproximace dynamického zatěžování). Bylo zjištěno, že při frekvencích nižších než 0.3 Hz se dodané sady tlumičů výrazně liší, což odpovídá situaci, kterou popisovali zkušební řidiči.