Kdo jsme

Nadace ČVUT Media Lab usiluje o vytvoření systému podpory výchovy nejlepších inženýrských, výzkumných, manažerských a vůdčích kádrů rozhodujících pro budoucnost České republiky.

Česká republika a její infrastruktura nacházejí postupně svoje místo v evropských i celosvětových ekonomických strukturách. Jsme malou zemí bez významnějších zdrojů přírodního bohatství. Čím dál tím více je zřejmé, že naše místo bude tam, kde se bude jednat o práce, výkony a služby s vysokou mírou přidané hodnoty, tedy o výkony spojené s využitím znalostí, inženýrské invence, inovativního myšlení a s organizačními a manažerskými schopnostmi. Abychom uspěli, budeme muset podávat výkony špičkové úrovně, opírající se o originální nápady, inovační hodnoty a kvalitu. Rozhodující roli zde bezesporu sehraje špičková vrstva technické inteligence, tedy skupina 3-5 % nejschopnějších absolventů technických a přírodovědných vysokých škol. Na této poměrně úzké skupině lidí bude významným způsobem záviset budoucnost naší země.

Přípravě nejnadanějších a nejkvalitnějších studentů na vysokých školách není dosud věnována náležitá pozornost a tato výchova není státem nijak podporována. Přitom mezi studenty nacházíme skutečně mimořádně talentované a schopné jedince, přinášející skvělé inovativní nápady. Podpora těmto studentům a jejich nápadům je organizována ad hoc. Bez zvláštní péče či podpory však potenciál myšlenek rychle vyprchává, talentovaní jedinci upadají do šedi průměru. A naše země dlouhodobě ztrácí…

Dalším problémem, kterým trpí výzkum na našich vysokých školách, je nízká úroveň vzájemných vazeb s průmyslem a pochopení praktických potřeb průmyslové sféry. Průmyslové podniky zatím ve vysokých školách spatřují především zdroj pro zjednodušené vyhledávání svých budoucích zaměstnanců. Snaží se zviditelnit, např. formou zvláštních cen a stipendií pro úspěšné studenty či dodávkami vybavení laboratoří. Méně často však vidí ve vysokoškolském prostředí unikátní inkubátor inovačních myšlenek či prostředí pro cílenou výchovu klíčových zaměstnanců – technických vůdců v plném slova smyslu.

Nadace ČVUT Media Lab usiluje o vytvoření systému podpory výchovy nejlepších inženýrských, výzkumných, manažerských a vůdčích kádrů rozhodujících pro budoucnost České republiky. Usiluje o vytvoření systému podpory rozvíjení a transferu nejprogresivnějších myšlenek a jejich zavádění do praxe. Snaží se přitom získávat dlouhodobější finanční podporu ze strany průmyslových podniků i firem zaměřených na služby a koordinovat smysluplné využívání této podpory.

ČVUT Media Lab očima zakladatelů

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
rektor, České vysoké učení technické v Praze

ČVUT Media Lab je cenným zdrojem mladých odborníků v oboru techniky. Své síly pro řešení praktických projektů zde nabízejí ti nejlepší studenti a absolventi ČVUT.

Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc.

Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc.
ředitel, Modelárna LIAZ spol. s r.o.

ČVUT Media Lab nesleduje technický vývoj jenom zpovzdálí. Naším cílem je technický rozvoj utvářet a být v centru praktického dění.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
fakulta strojní ČVUT v Praze

ČVUT Media Lab začíná jako virtuální laboratoř. Brzy z ní však bude špičkové centrum s vlastními prostory, technickým vybavením a administrativně-odborným zázemím.

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
ředitel, Výzkumný ústavl textilních strojů

ČVUT Media Lab se stane prestižním technologickým centrem úzce spolupracujícím s MIT Media Lab a dalšími institucemi podporujícími technický rozvoj.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
Vedoucí katedry kybernetiky, fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

ČVUT Media Lab má přímou návaznost na inovační struktury Evropské unie. Je založena proto, ab se stala hnacím motorem technických inovací v České republice.

Ing. Jaroslav Doležal, CSc.

Ing. Jaroslav Doležal, CSc.
National Executive společnosti Honeywell pro ČR

ČVUT Media Lab se stane díky spolupráci s leadery v oboru a díky využití patentů a licencí ve střednědobém horizontu finančně samostatnou a nezávislou institucí.

Správní rada

 • Vladimír Mařík
 • Michael Valášek
 • Jaroslav Doležal
 • Vojtěch Pražma
 • Jiří Witzany
 • Vladimír Kučera
 • Ivan Wilhelm
 • Karel Žebrakovský
 • Šárka Moučková

Dozorčí rada

 • František Freiberg
 • Helena Fialová
 • Petra Mikešová

Vědecká rada

 • Michael Valášek
 • Miroslav Václavík
 • Jan Macek
 • Jan Bezdíček
 • Zdeněk Bittnar
 • Petr Zuna
 • Ladislav Musílek
 • Václav Hlaváč
 • Miroslav Svítek

Co děláme

Přínos Nadace ČVUT Media Laboratory pro studenty a firmy

Špičkový výzkum

Poskytnutí finančních prostředků a zajištění dostatečné výzkumné kapacity projektům iniciovaných a vedených pracovníky českých vysokých škol a Akademií věd České republiky.

Studentské výzkumné projekty

Finanční i znalostní podpora studentských týmů, kterým bude v případě dosažení slibných výsledků umožněno založit spin-off firmu v rámci technologického parku ČVUT, jiné vysoké školy nebo získat financovaní pomocí fondů venture kapitálu.

Firemní výzkumné projekty

Řešení problémů a ověřování hypotéz iniciované partnery a členy Nadace, kde vybrané studentské týmy vedené pracovníky vysokých škol a AV ČR naleznou odpovědi na otázky typu: Co funguje a co ne? Jaké je optimální řešení? Do které technologie se vyplatí investovat? Atd.

Výzkum šitý na míru

Pomoc s formulací specifického problému partnera nebo člena, vyhledáním kontaktů, vytvořením řešitelského týmu a zprostředkováním technické pomoci, kdy takovýmto projektem „na zakázku“ Nadace umožní nalézt řešení, které by časově ani finančně nebylo dosažitelné vlastními zdroji zadavatele.

Výchova a rozvoj klíčových expertů

Příprava technických a vědeckých odborníků světové úrovně, kteří se budou účastnit konferencí, školení, na míru připravených kursů a stáží v průmyslu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dalšími kroky budou podpora vydávání učebnic, knih, dalších výukových materiálů a financování návštěv špičkových zahraničních odborníků v ČR.

Lidský kapitál

Spojení teoretických znalostí a praktických problémů je možné posílit umístěním zaměstnance partnera nebo člena Nadace přímo do týmu pracujícím na projektu, který je pro něj relevantní. Oboustranně výhodné bude i sponzorování studentů s vynikajícími výsledky, kteří chtějí rozvíjet svůj talent ve špičkové firmě.

Partneři a členové Nadace budou seznamováni s výsledky činnosti nejméně dvakrát ročně. Pravidelně budou připravovány písemné shrnující informace i pracovní semináře spojené s představením výsledků.

Partnerství a členství

Nadace ČVUT Media Lab usiluje o vytvoření systému podpory výchovy nejlepších inženýrských, výzkumných, manažerských a vůdčích kádrů rozhodujících pro budoucnost České republiky. Usiluje o vytvoření systému podpory rozvíjení a transferu nejprogresivnějších myšlenek a jejich zavádění do praxe. Snaží se přitom získávat dlouhodobější finanční podporu ze strany průmyslových podniků i firem zaměřených na služby a koordinovat její smysluplné využívání.

Hlavní oblasti aktivit Nadace:

 • Podpora výchovy nejlepších studentů. Výchovu formou účasti v projektových týmech považujeme za nejefektivnější.
 • Podpora rozvíjení inovačního potenciálu na VŠ. V myšlení studentů je skutečně obrovský a málo využívaný inovační potenciál. Nadace podporuje studenty či skupiny studentů, přinášejících jasně formulovanou úlohu a nástin jejího průkopnického řešení. Podpora je poskytována až do úrovně pre-inkubačního výzkumu – tedy do fáze, kdy řešení může převzít např. malá firma v inkubátoru technologického parku nebo výzkumné oddělení velké firmy.
 • Zprostředkování technické pomoci – překlenutí komunikačních bariér mezi institucemi praxe a vysokými školami. Podpora kvalitní vyhledávací a konzultační činnosti, umožňující rychle a efektivně dle aktuální potřeby propojovat průmyslové podniky – členy a partnery Nadace.

Nadace má vlastní akcelerátor malých firem – eClub.

Partneři a členové Nadace jsou pravidelně seznamováni s výsledky činnosti. Pravidelně jsou také připravovány shrnující informace i pracovní semináře spojené s představením výsledků.

Zakládajícími partnery jsou společnosti Škoda Investment a Škoda Auto, zakládajícími členy pak firmy CertiCon a Rockwell Automation.

Logo CertiCon Logo Rockwell Automation Logo Škoda Transrpotation Logo Škoda Auto Logo Seznam.cz Logo CGMC Logo Česká asociace pro IT služby Logo CARTECH Group Logo Czech IT Cluster

Kontakt

Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY

Karlovo náměstí 293/13, 121 35 Praha 2 - Nové Město

IČ: 27448649 | Datová schránka: 9crcink
Právní forma: Nadace | Zapsaná dne 11. 5. 2006 u Městského soudu v Praze, oddíl N 586


Fakturační adresa

Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY
Karlovo náměstí 293/13, 121 35 Praha 2 - Nové Město

Korespondenční adresa

Nadace CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY
Evropská 2758/11, 160 00 Praha 6 - Dejvice


Kontakt pro firmy, školy, studenty a média

Ing. Jan Šedivý
jan.sedivy@cvut.cz

Sekretariát

Mgr. Jana Tulingerová,
+420 224 904 244
jana.tulingerova@cvut.cz

Výroční zprávy