Co děláme

Špičkový výzkum

Poskytnutí finančních prostředků a zajištění dostatečné výzkumné kapacity projektům iniciovaných a vedených pracovníky českých vysokých škol a Akademií věd České republiky.

Studentské výzkumné projekty

Finanční i znalostní podpora studentských týmů, kterým bude v případě dosažení slibných výsledků umožněno založit spin-off firmu v Technologickém parku ČVUT, jiné vysoké školy nebo získat financovaní pomocí fondů venture kapitálu.

Firemní výzkumné projekty

Řešení problémů a ověřování hypotéz iniciované partnery a členy Nadace, kde vybrané studentské týmy vedené pracovníky vysokých škol a AV ČR naleznou odpovědi na otázky typu: Co funguje a co ne? Jaké je optimální řešení? Do které technologie se vyplatí investovat? Atd.

Výzkum šitý na míru

Pomoc s formulací specifického problému partnera nebo člena, vyhledáním kontaktů, vytvořením řešitelského týmu a zprostředkováním technické pomoci, kdy takovýmto projektem „na zakázku“ Nadace umožní nalézt řešení, které by časově ani finančně nebylo dosažitelné vlastními zdroji zadavatele.

Výchova a rozvoj klíčových expertů

Příprava technických a vědeckých odborníků světové úrovně, kteří se budou účastnit konferencí, školení, na míru připravených kursů a stáží v průmyslu nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dalšími kroky budou podpora vydávání učebnic, knih, dalších výukových materiálů a financování návštěv špičkových zahraničních odborníků v ČR.

Lidský kapitál

Spojení teoretických znalostí a praktických problémů je možné posílit umístěním zaměstnance partnera nebo člena Nadace přímo do týmu pracujícím na projektu, který je pro něj relevantní. Oboustranně výhodné bude i sponzorování studentů s vynikajícími výsledky, kteří chtějí rozvíjet svůj talent ve špičkové firmě.

Dáváme věci do pohybu …

… už více než 10 let!