ČVUT Media Lab očima zakladatelů

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY je cenným zdrojem mladých odborníků v oboru techniky. Své síly pro řešení praktických projektů zde nabízejí ti nejlepší studenti a absolventi ČVUT.

Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
rektor ČVUT v Praze

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY má přímou návaznost na inovační struktury Evropské unie. Je založena proto, aby se stala hnacím motorem technických inovací v České republice.

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
pověřený ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY se stane prestižním technologickým centrem úzce spolupracujícím s MIT Media Lab a dalšími institucemi podporujícími technický rozvoj.

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
ředitel Výzkumného ústavu textilních strojů Liberec a.s.

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY začíná jako virtuální laboratoř. Brzy z ní však bude špičkové centrum s vlastními prostory, technickým vybavením a administrativně-odborným zazemím.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY nesleduje technický vývoj jenom z povzdálí. Naším cílem je technický rozvoj utvářet a být v centru praktického dění.

 

Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc.
ředitel společnosti Modelárna LlAZ s r.o.

CZECH TECHNICAL UNIVERSITY MEDIA LABORATORY se stane díky spolupráci s leadery v oboru a díky využití patentů a licencí ve střednědobém horizontu finančně samostatnou a nezávislou institucí.

Ing. Jaroslav Doležal, CSc.
National Executive společnosti Honeywell pro ČR