Dozorčí rada

Prof. Ing. František Freiberg, CSc.
vedoucí Ústavu řízení a ekonomiky podniku Fakulty strojní ČVUT v Praze

Doc. Ing. Helena Fialová, CSc.
Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Ing. Jiří Polák
jednatel společnosti ESJP s.r.o.