Správní rada

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.
pověřený ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

Ing. Jaroslav Doležal, CSc.
National Executive společnosti Honeywell pro ČR

Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc.
ředitel společnosti Modelárna LIAZ s r.o.

Ing. Vladimír Malý
technický ředitel ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c.
ředitel MÚVS, past-president IFAC

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
emeritní rektor UK,
člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
emeritní rektor ČVUT,
vedoucí katedry Konstrukce pozemních staveb

Ing. Karel Žebrakovský
vedoucí odboru vědeckovýzkumné činnosti, ČVUT