Vědecká rada

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze

Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.
generální ředitel VÚTS Liberec, a.s.
vedoucí katedry mechaniky, pružnosti a pevnosti
FS Technická univerzita v Liberci

Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
vedoucí Ústavu vozidel a letadlové techniky Fakulty strojní ČVUT

Ing. Jan Bezdíček, Ph.D.
ředitel společnosti Rockwell Automation s.r.o.

Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
emeritní rektor VUT v Brně

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. D.Eng.h.c. FEng.
prezident a zakládající člen Inženýrské akademie ČR,
proděkan ČVUT FS

Prof. Ing. Ladislav Musílek, CSc.
prorektor ČVUT pro vědeckou a výzkumnou činnost

Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
vedoucí Centra strojového vnímání Katedry kybernetiky ČVUT FEL

Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
děkan Stavební fakulty a vedoucí Katedry mechaniky ČVUT FSt