Kontakt

Kontakt pro firmy, školy, studenty a média

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
tel. 224 354 101
mail: vladimir.marik@cvut.cz

Sekretariát

Nadace ČVUT Media Laboratory
Jugoslávských partyzánů 1580/3
160 00 Praha 6

tel. 224 904 244
mail: jana.tulingerova@cvut.cz